Browsing: cù gia mập bình phước

Sự kiện GĐPT
0

… Động thái trên đây của UBND Huyện Bù Gia Mập Tỉnh Bình Phước đã gây hoang mang trong đồng bào Phật Tử các địa phương, nhất là các Phật Tử Phụ Huynh Đoàn Sinh, có dấu hiệu đàn áp trù dập tạo khủng hoảng tâm lý cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT trong tỉnh…