Duyệt theo từ khóa ‘cung an chức sự’

Pháp Hội Thù Ân II – Cung An Chức Sự

Pháp Hội Thù Ân II – Cung An Chức Sự

Sau Lễ Hưng Tác – Thượng Phan, vào lúc 8g30 ngày hôm nay (26.10.2018 – 18.9 Mậu Tuất), toàn thể Lam viên trang nghiêm đạo tràng lâm nghi tác lễ thỉnh sư Cung an chức sự Trai đàn Pháp Hội Thù Ân…

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Cung An Chức Sự

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Cung An Chức Sự

Cung An Chức Sự tang lễ Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ