Browsing: đại hội huynh trưởng GĐPT ninh thuận NK 2012-2016

Đại Hội GĐPT
0

Ngày 19/02/2012, tại chùa Phước Thạnh tỉnh Ninh Thuận, với 100 đại biểu chính thức và 24 đại biểu dự thính cùng các thành viên đại biểu Đoàn Cựu Huynh Trưởng tỉnh, GĐPT tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại hội Huynh Trưởng GĐPT toàn tỉnh NK 2012-2016 dưới dự chứng minh của chư tôn đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT tỉnh và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) chủ tọa Đại Hội…