Browsing: đại hội huynh trưởng gdpt miền quảng đức nk 2012-2016

Đại Hội GĐPT
0

Cùng thời điểm với Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN tại Quốc Nội, Vào ngày 13.10.2012, Gia Đình Phật Tử Việt Nam Miền Quảng Đức (Tây Nam Hoa Kỳ) cũng đã khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng tại số 12145 Brookhurst St. Gaden Grove, California, Hoa Kỳ. Dưới đây là bản tin trích từ Việt Báo (Daily News Online)…