Browsing: đại hội huynh trưởng gđptvn

Kỷ niệm thành lập GĐPT
0

Xin tạm thống kê, đăng tải lại thời gian, địa điểm và tóm lược những mục tiêu chính các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc của Gia Đình Phật Tử Việt Nam từ thời kỳ hình thành danh xưng chính thức đến giai đoạn cận đại (tức là từ Đại Hội lần thứ nhất GĐPTVN đến biến động lịch sử năm 1975)…

Đại Hội GĐPT
0

Cập nhật hình ảnh Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPTVN Quốc Nội nhiệm kỳ 2012 – 2016 tổ chức vào các ngày 12 & 13.10.2012 (27 & 28-8- ÂL Nhâm Thìn, Phật lịch 2556) tại Tu viện Quảng Đức – số 33 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam:
Lễ cầu nguyện Tam Bảo; lễ Khai Mạc; phiên khoáng đại…

Đại Hội GĐPT
0

Từ 4 giờ sáng, hàng trăm Huynh trưởng và Đoàn sinh ngành Thanh các đơn vị trực thuộc Đại Diện Ban Hướng Dẫn Gia Định tại thủ Đức đã câu hội tại tu viện Quảng Đức đón tiếp các phái đoàn trên mọi miền đất nước, và hướng dẫn các phái đoàn trình diện Ban Tổ Chức lập thủ tục tham dự Đại Hội…

Đại Hội GĐPT
0

Qua bao chướng duyên trở ngại ngằn mé nhưng rồi với tinh thần kiên định và sự tinh tế trong hình thức tổ chức, cuối cùng Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội NK 2012-2016 cũng đã khai mạc và họp các phiên khoáng đại thành tựu như dự liệu sau các phiên Tiền Đại Hội…