Kính Mừng Đại Lễ Đức Bổn Sư Thành Đạo

Duyệt theo từ khóa ‘đại lão hòa thượng’

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Cung An Chức Sự

Tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Cung An Chức Sự

Cung An Chức Sự tang lễ Đức Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch…

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch

Cáo bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tân viên tịch

Thành kính cáo bạch: Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu HẢI TÁNH tân viên tịch…

Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Lễ Trà Tỳ

Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Lễ Trà Tỳ

Ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Thìn (16.12.2012) tại nhà quàn Vĩnh Phước, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ nghi lễ trà tỳ nhục thân Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác đã được tổ chức trọng thể sau khi đông đảo Tăng Tín Đồ Phật Giáo hải ngoại vân tập về chùa Pháp Luân hành lễ và tổ chức cung tiển kim quan Cố Đại Lão Hòa Thưọng đến nhà quàn…

Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Cung tiển kim quan

Tang lễ Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác: Cung tiển kim quan

Vào ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Thìn (16.12.2012) tại chùa Pháp Luân (Texas, Hoa Kỳ) rất đông đảo chư tôn thiền đức Tăng, Ni và đồng bào Phật Tử đã tổ chức cung tiển kim quan Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác đến trà tỳ tại nhà quàn Vĩnh Phước, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác

…86 năm trụ thế, 66 hạ lạp, Hòa Thượng đã cống hiến bao tinh hoa cho Phật pháp. Giờ đây công tròn hạnh mãn, ngài xã thân tứ đại ra đi, để lại cho hàng môn đồ đệ tử xuất gia và tại gia cùng Tăng, Tín Đồ khắp nơi bao niềm tiếc thương, kính quý…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ