Duyệt theo từ khóa ‘đài loan’

Bức thư dạy con trứ danh của Thủ Tướng Đài Loan

Bức thư dạy con trứ danh của Thủ Tướng Đài Loan

Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Con đối xử người ta thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy…

Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới viên tịch tại Đài Loan

Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới viên tịch tại Đài Loan

Hóa duyên ký tất, nhân duyên Ta-bà quả mãn, Ngài an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 30 phút ngày thứ Sáu, 22 tháng 2 năm Ất Mùi (10/04/2015) tại Đài Bắc, Đài Loan; trụ thế 82 năm – 62 hạ lạp – 85 Tăng lạp…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất