Browsing: đàn tràng

Pháp Hội GĐPT
0

Tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng, lời kinh thành kính, thiết tha… Hôm nay duyên lành hội đủ, GĐPTVN Trên Thế Giới thành tâm kiến lập Pháp Hội Thù Ân, cúng dường Vu Lan Thắng Hội, dốc lòng tri ân sâu nặng và báo đáp Tứ Trọng Ân…

Tin tức GĐPT
0

Điều đặt biệt mà chúng tôi nhận thấy là không chỉ các anh chị Huynh Trưởng trong Ban Thường Trực và các Huynh Trưởng thuộc các Tiểu Ban liên đới của Ban Tổ Chức Pháp Hội có mặt thực thi phận sự, mà đã có những anh chị em Đoàn Viên GĐPT thuộc các tỉnh xa cách Sài Gòn, tuy không là thành viên Ban Tổ Chức, nhưng đã tự nguyện đến đây rất sớm để phụ giúp các công tác chuẩn bị theo khả năng của mình…

Pháp Hội GĐPT
0

Để hiểu thêm về ý nghĩa pháp hội Trai Đàn Chẩn Tế Thuỷ Lục, chúng ta cùng đọc lại bài pháp ngắn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân thuyết giảng trong dịp kiến lập pháp hội Thủy Lục để truy điệu các chiến sĩ trận vong, chúng dân tử nạn tại Quảng Châu Trung Quốc vào ngày 18-8-1946:

Pháp Hội GĐPT
0

Trong khuôn viên già lam Diệu Pháp, bên bờ sông Sài Gòn dập dềnh sóng nước và rất nhiều bè lục bình trôi về từ phía thượng nguồn trong mùa mưa miền nhiệt đới, quý anh chị Huynh Trưởng Tâm Trí, Tâm Kiểm, Tâm Huy, Tâm Tựu đại diện Ban Đại Bái thành kính thiết tha hành lễ Chiêu Phan (tục gọi là lễ Vớt Vong)…