Trại Tuyết Sơn: Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ – Đàn kiểu mẫu

Lưu ý: Phần “Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ” chưa có tài liệu cập nhật, quý anh chị Huynh Trưởng giảng viên tạm thời soạn thảo để hướng dẫn. Bài dưới đây thuộc đề tài “Đàn & Đàn Kiểu Mẫu” của bộ tài liệu cũ. I.  ĐÀN : Định nghĩa: Đàn là một nhóm Oanh Vũ có từ 4 đến 6 em kể cả 2 em Đầu và Thứ Đàn, chơi thân với nhau, cùng học một trường, cùng một lớp hay là cùng chung…