Cấp hiệu – Phù hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam tu chỉnh qua các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng

Từ ngày thành lập và qua các lần tu chỉnh, hình thức Huy Hiệu và Kỳ Hiệu Gia Đình Phật Tử không có sự thay đổi, riêng Cấp Hiệu và Phù Hiệu thì đã qua nhiều lần sửa đổi, tu chỉnh bởi các kỳ đại hội Huynh Trưởng GĐPT…

Sen Trắng – Bài ca chính thức từ Thanh Niên Phật Học Đức Dục đến Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Bài ca Sen Trắng này được áp dụng từ thời kỳ Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục (khoảng thời gian từ năm 1938 đến 1943) cho đến nay vẫn không thay đổi. Ban đầu, sử dụng lời ca bằng tiếng Pháp và khởi thủy lời ca Pháp ngữ này có phần rườm rà…

Châm ngôn – Khẩu hiệu – Luật của Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Châm ngôn của Gia Đình Phật Tử hiện tại được ghi trong chương thứ Nhất, điều 3 bản Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam vốn đã từng được ấn định rất sớm, từ thời tổ chức GĐPT mới đoàn ngũ hóa các Đoàn Đồng Ấu Phật Giáo và Thanh Niên Phật Học Đức Dục…

Mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Lúc nào cũng là Phật Tử chân chính; ở đâu cũng là Phật Tử chân chính; làm gì cũng là Phật Tử chân chính; luôn luôn là Phật tử chân chính; mãi mãi là Phật Tử chân chính… như mục đích GĐPT trải qua bao lần tu chỉnh vẫn không thay đổi….

Danh hiệu Gia Đình Phật Tử Việt Nam qua những lần tu chỉnh Nội Quy

Tổ chức Gia Đình Phật Tử trước khi được thống nhất toàn vẹn, là “một ngành sinh hoạt trong một Tập Đoàn Phật Giáo”. Trong lần họp thứ 19 của Hội Việt Nam Phật Học vào các ngày 20, 21, 22, 23-1-1951 đã chính thức khai sinh danh hiệu GIA ĐÌNH PHẬT TỬ…