Ký sự Trại Tinh Tấn – huấn luyện Đoàn Trưởng GĐPT năm 1952 tại Nha Trang

Dưới rừng thông cao vút dựng lên trước nền xanh đậm của núi rừng bao bọc phía sau và đại dương xanh dờn dàn trải phía trước, màu áo lam của Trại sinh đã hòa hợp một cách nhịp nhàng với màu sắc của khung cảnh…

Ký sự Trại Tinh Tấn – huấn luyện Đoàn Trưởng GĐPT năm 1952 tại Đà Lạt

Người Đoàn Trưởng phải là đạo quân tiên phong của phong trào hoằng dương Phật Pháp, bền chí dai sức, không xiêu lòng trước những cám dỗ, không nhụt chí trước những đe dọa. Tóm lại, người Đoàn Trưởng phải “cứng để đứng đầu gió”…