Duyệt theo từ khóa ‘di quan’

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Video clip Lễ Di Quan từ Giác Linh Đài đến hỏa táng đài Phúc An Viên

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Video clip Lễ Di Quan từ Giác Linh Đài đến hỏa táng đài Phúc An Viên

Video clip Lễ Di Quan từ Giác Linh Đài tại Tu Viện Quảng Hương đến đài hỏa táng Nghĩa Trang Phúc An Viên (Sài Gòn, Việt Nam)

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Hình ảnh Lễ Di Quan đến đài hỏa táng

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Hình ảnh Lễ Di Quan đến đài hỏa táng

Đang cập nhật bổ sung bài phóng sự và hình ảnh lễ Di Quan – Trà Tỳ trong các bản tin sau…

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Lễ cung nghinh kim quan thăng thượng giá

Tang lễ Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn: Lễ cung nghinh kim quan thăng thượng giá

Đoàn cung nghinh kim quan được dẫn đầu bằng kiền chùy, khay lễ, đoàn dâng hoa, nhị vị Hòa Thượng chấp lệnh, Chư Tôn Hòa Thượng hiện tiền, Ban Kinh Sư, Hòa Thượng Sám Chủ, đoàn nhã nhạc bát âm, đoàn bê tích cung nghinh, linh mô cùng kim quan đức Trưởng Lão…

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Di Quan

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Di Quan

Vào ngày 26.8.2013 (20.7.ÂL Quý Tỵ), lúc 7 giờ 30 phút, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang Quyến Cố Huynh Trưởng Phổ Minh Trương Công Oai đã tổ chức lễ di quan, tiễn đưa linh cữu anh từ gia đường ở số 24/34B, đường Yersin, thành phố Đà Lạt đi hỏa thiêu tại Đài Hỏa Thiêu Du Sinh, thành phố Đà Lạt…

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Tưởng Niệm

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Tưởng Niệm

Vào lúc 20 giờ hôm nay 25.8.2013, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang môn hiếu quyến đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Phổ Minh – Trương Công Oai tại Linh Đường dưới sự chứng minh của Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT, sự hiện diện tham dự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng…

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Tịch Điện & Chuẩn bị Di Quan

Tang lễ Cố HT Trương Công Oai: Lễ Tịch Điện & Chuẩn bị Di Quan

Quang cảnh Lễ Tịch Điện lúc 18 giờ 00 ngày 25.8.2013 (17.7.ÂL Quý Tỵ) tại Linh Đường tang lễ cố Huynh Trưởng Trương Công Oai & những hình ảnh chuẩn bị di quan cho ngày mai…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ