Browsing: diệu dụng

Công án - Giai thoại
0

Băng lạnh có dày cách mấy, khi mặt trời lên cũng tan ra; cơm rau nguội lạnh, khi hâm lên thì nóng; vợ chồng có duyên sống chung nhau nên làm mặt trời sưởi ấm cho người khác, làm củi lửa để ấm lòng kẻ chung quanh…