Browsing: ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ

Chuyện Gia Đình Phật Tử
1

Nhìn về quá khứ theo dòng thời gian tồn tại của GĐPT như một thực thể sinh động của xã hội, với chỉ mục đích duy nhất giáo dục thế hệ thanh thiếu niên thấm nhuần về đời sống tâm linh, làm nền tảng đạo đức và chuyển hoá nhân cách hoàn thiện…