Browsing: du tử ngâm

Vườn thơ
0

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay
May cho con chiếc áo này đi xa
Chỉ khâu dày mãi thêm ra
Sợ con vắng mặt khó mà về ngay
Tấm lòng tấc cỏ ai hay
Báo đền ba tháng xuân đầy ánh dương…