Browsing: đức quốc

Tin tức GĐPT
0

Hơn 300 Đoàn Sinh và Phụ Huynh cũng như các anh chị Huynh Trưởng thuộc 7 đơn vị GĐPTVN tại Đức gồm các GĐPT Minh Hải, Chánh Giác, Pháp Quang, Tâm Minh, Chánh Niệm, Chánh Dũng và Chánh Tín đã vân tập về chùa Viên Giác (Hannover) để tham dự khóa tu học kỳ thứ 18 từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 năm 2014…