Browsing: được ý quên lời

Công án - Giai thoại
0

Khi hai thiền giả đối thoại với nhau gọi là cơ phong, chúng ta nghe qua không biết nói cái gì, giống như đầu lừa không đối miệng ngựa, nhưng giữa hai người đương sự đều có chí lý…