Browsing: gđpt chánh trí

Sinh hoạt Phật Giáo & Gia Đình Phật Tử
0

Thực hiện phương châm ”Từ bi cứu khổ ” của đạo Phật, cũng như tinh thần ”Lá lành đùm lá rách ” của dân tộc chúng ta; theo Thư Kêu Gọi Yểm Trợ của các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ đã phát động cuộc xuống đường quyên góp gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam…