GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi tường trình một mô hình sinh hoạt mới: "Gánh Hàng Rong"

Ban Vận Động Xây Dựng Trung Tâm Sinh Hoạt GĐPT đã khéo léo tùy duyên nhuần nhuyễn tổ chức gánh hàng rong chay thật sinh động phù hợp với lòng người, môi trường, tình thương sức khỏe trong thiên nhiên trong lành một buổi sáng mùa thu trên công viên tươi mát nắng ấm chan hòa…