Đĩa quay 3 tầng để giải mật thư

Nhằm tiết kiệm thời gian khi tham gia giải mật thư trong các kỳ trại, người ta thường dùng đĩa quay 3 tầng để giải các dạng mật thư thay thế (chữ thay chữ, chữ thay số, số thay chử v…v…). Đây là một công cụ đơn giản nhưng rất lợi hại nếu biết cách làm và sử dụng…