Browsing: hiệp kỵ gđpt đồng nai

Tin tức GĐPT
0

Vào lúc 9 giờ, sáng ngày 27 tháng 9 âm lịch Ất Mùi – nhằm ngày 08.11.2015, tại Tổ đình Long Thọ, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của tỉnh năm 2015…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Vào ngày 30.9.ÂL Giáp Ngọ (23/10/2014) tại chùa Long Thọ – đường Hùng Vương, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam – Lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh đã được Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai trang trọng tổ chức…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Vào lúc 9 giờ ngày 29 tháng 9 âm lịch Quý Tỵ (2.11.2013), tại Tổ đình Long Thọ, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Gia Đình Phật Tử tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của tỉnh nhà năm 2013…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Vào ngày 19 tháng 9 ÂL Nhâm Thìn (2/11/2012) tại chùa Long Thọ, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai,Việt Nam, Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Đồng Nai đã tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống của tỉnh dưới sự chứng minh của chư tôn giới đức Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tỉnh Đồng Nai và sự tham dự của chư Tăng Ni Cố Vấn GĐPT các đơn vị trực thuộc, Tăng chúng chùa Long Thọ cùng quý vị quan khách…