Duyệt theo từ khóa ‘hiếu hạnh’

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Có hiếu trong gia đình thì mới có thể là một công dân tốt ngoài xã hội. Hiếu là bước đầu để xây dựng một gia đình tốt đẹp, một xã hội văn minh và tiến lên thành một quốc gia cường thịnh…

Mẹ anh… phiền thật!

Mẹ anh… phiền thật!

Anh nhìn đi! Đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vò đầu trong một trạng thái vô cùng tức giận. Anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa hai bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra…

Ngày tháng bâng khuâng

Ngày tháng bâng khuâng

Mẹ ơi lòng mẹ bao dung
Ôm con ôm cả muôn trùng nước non
Mẹ ơi hiếu hạnh chưa tròn
Bâng khuâng ngày tháng lòng con nghẹn ngào
Nhớ về chín chữ cù lao
Ruột đau chín khúc sóng gào biển dâng…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất