Hồ sơ Pháp Nạn: Tránh sai lầm khi xác định những người biểu tình là Việt Cộng (công điện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 3.6.1963)

Chính phủ Việt Nam phải tránh sai lầm khi xác định những người biểu tình và những người lãnh đạo của họ mặc nhiên là Việt Cộng, cả ở nơi công cộng và nơi riêng tư, nếu muốn thành công trong nỗ lực kiểm soát tình hình…

Hồ sơ Pháp Nạn: Tài liệu giải mật của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về công điện ngày 4.6.1963 (vụ biểu tình bị ném acit ở Huế và 2 cuộc biểu tình tại Quảng Trị)

Các nhà quan sát cho biết quân đội đổ chất lỏng lên đầu các Phật Tử đang cầu nguyện. Tin đồn về những cái chết do cuộc chạm trán này có tới 3 người chết. Tuy nhiên không có trường hợp tử vong nào được xác nhận cho đến nay…

Tài liệu Pháp Nạn 1963: Cuộc tranh đấu lịch sử của Phật Giáo Việt Nam – Viện Hóa Đạo GHPGVNTN xuất bản

Cuộc tranh đấu cho tự do và bình đẳng chưa phải là đã chấm dứt sau ngày 1-11-1963 nếu những hành động phản tự do và bất công còn tiếp diễn dưới nhiều hình thức mới khác (Thích Huyền Quang)…

Hồ sơ Pháp Nạn: Điện văn mật số 274 – “Chiến dịch tấn công chùa”

1.426 người (Tăng Ni – Cư Sĩ Phật Giáo) đã bị bắt. Tất cả chất nổ và vũ khí tìm thấy trong các chùa là đã đưa gài vào. Bây giờ dân chúng tin rằng quân đội đang giữ trách nhiệm đàn áp Phật Tử và đang chuyển dư luận sang chống đối quân đội…

Hồ sơ Pháp Nạn: Điện văn tối mật số 243 ngày 24.8.1963 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

– Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận hành vi đàn áp Phật Tử của Nhu và tay chân dưới vỏ bọc thiết quân luật.
– Phải có hành động điều chỉnh tình hình tức khắc, bao gồm cả việc gỡ bỏ Dụ số 10; trả tự do cho các vị sư, các ni cô, v.v… đang bị giam…

Hồ sơ Pháp Nạn: Điện tín của Hoàng tử Norodom Sihanouk (Cambodia) gởi Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy ngày 14/6/1963

Cuộc đàn áp này đã tràn ngập nhắm vào chính những người Phật Tử Việt Nam. Những cuộc biểu tình bất bạo động của họ và hành động tử vì đạo can đảm của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã đánh động lương tâm thế giới…

Hồ sơ Pháp Nạn: 5 điểm Phật Giáo đề nghị là hợp lý và đúng đắn (Tài liệu giải mật công điện của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 11/6/1963)

Những yêu cầu của Phật Giáo cho đến nay là hợp lý. Trên thực tế, Chính phủ Việt Nam đã đi gần hết chặng đường để gặp họ. Điều cần thiết là Chính phủ Việt Nam phải tuyên bố rõ ràng và kiên quyết tuân thủ quyết định đó trước khi quá muộn…

Hồ sơ Pháp Nạn: Sinh Viên Phật Tử cố thủ ở chùa Xá Lợi trong Tang lễ Hòa Thượng Thích Quảng Đức (Tài liệu giải mật công điện Đại Sứ Quán Hoa Kỳ gởi Bộ Ngoại Giao)

Một nhóm lớn các sinh viên ủng hộ Phật Giáo hiện đã hình thành hàng rào xung quanh chùa và từ chối cho bất kỳ ai vào. Các sinh viên đã giương cao biểu ngữ viết bằng tiếng Anh nói rằng “Vị tu sĩ Phật Giáo này đã tự hỏa táng mình…

Hồ sơ Pháp Nạn: Bản phúc trình của C.I.A gởi Tổng thống Hoa Kỳ về vụ thảm sát tại Đài phát thanh Huế

Vài ngày sau cuộc thảm sát ở Đài phát thanh Huế, bản phúc trình này được Sở Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ trình lên các cấp cao nhất trong chính phủ Mỹ – trong đó có Tổng thống Mỹ, Phó tổng thống Mỹ, nhiều Bộ trưởng trong Nội các Chính phủ, và các cấp cao nhất về quốc phòng và tình báo…

Hồ sơ Pháp Nạn: 4 bức công điện trao đổi giữa Lãnh Sự Quán, Đại Sứ Quán & Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ sau vụ thảm sát tại Đài phát thanh Huế

Các điện văn trao đổi giữa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Huế, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington dưới đây đã được chuyển đạt ngay sau đêm xảy ra biến cố tại đài phát thanh Huế 8/5/1963. Thư Viện GĐPT trích lại từ nguồn tài liệu “FRUS” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ…

Hồ Sơ Pháp Nạn: Tài liệu tối mật ‘The Pentagon-Papers’ của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về “BIẾN ĐỘNG PHẬT GIÁO từ 8-5 tới 21-8-1963”

The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hồ sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; tên chính thức là “United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense” (Quan Hệ Mỹ-Việt, 1945–1967: Cuộc Nghiên Cứu Thực Hiện Bởi Bộ Quốc Phòng). Hồ sơ này được giải mật và phổ biến công khai năm 2011…