Điếu Văn tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Lúc 9 giờ sáng nay, ngày 23 tháng 7 ÂL Nhâm Thìn – Phật Lịch 2556 (8/9/2012-GVN), tại Lạc Bang Tự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT toàn tỉnh tổ chức lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT tỉnh theo thông lệ. Trước nghi thức Hiệp Kỵ, toàn thể Đoàn Viên GĐPT hiện diện đã trang trọng cử hành Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thích Minh Châu…

Vọng bái Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

BAN QUẢN TRỊ CÙNG TOÀN THỂ THÀNH VIÊN THƯ VIỆN GĐPT ONLINE
NHẤT TÂM VỌNG BÁI
GIÁC LINH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG TÂN VIÊN TỊCH
HÚY THƯỢNG TÂM HẠ TRÍ – TỰ MINH CHÂU – HIỆU VIÊN DUNG
THÀNH VIÊN SÁNG LẬP GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Khấp báo: Đại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu viên tịch

Đại Lão Hòa Thượng thượng MINH hạ CHÂU
Ân sư tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Đã thu thần thị tịch
vào lúc 9 giờ 5′ ngày 16 tháng 7 Â.L Nhâm Thìn
Nhằm ngày 1 tháng 9 năm 2012.
>>>Xem tiếp thông tin…