Duyệt theo từ khóa ‘hoàng bá’

Chôn sống một chỗ

Chôn sống một chỗ

Việc đánh chưởi trong thiền môn, chúng ta không thể đem quan niệm thế tục mà so sánh được. Bởi vì sự đánh chưởi của Thiền Sư là tiếp tâm, là truyền pháp…

Đến hỏi ông ấy

Đến hỏi ông ấy

Thiền Sư Kính Sơn là một trong những vị cổ đức chứng ngộ thiền rất cao, nhưng Ngài thiếu phương tiện quán cơ khải phát người học. Qua tiếng hét của Thiền Sư Lâm Tế, quả thật có đủ công lực phấn phát kẻ điếc người mù…

Đầu cọp sừng dài

Đầu cọp sừng dài

    ĐẦU CỌP SỪNG DÀI Có lần Thiền Sư Hoàng Bá đến nhà bếp, thấy điển tọa (phụ trách nấu cơm) bèn hỏi: – Ông đang làm gì? Điển tọa đáp: – Con đang nấu cơm. – Mỗi ngày nấu bao nhiêu gạo? – Mỗi ngày ăn ba lần, khoảng hai thạch rưỡi. – […]

Tìm linh dương

Tìm linh dương

Các thiền tăng ngày xưa có những cử chỉ quái dị, nói năng kỳ đặc, nhưng trong quái dị có chân thật, trong kỳ đặc có lẽ thường hằng. Nếu không phải kỳ tăng, chỉ cần vừa mở miệng, trước mặt Thiền Sư liền biết rõ hay không biết rõ…

Hình cao tăng

Hình cao tăng

Tể tướng Bùi Hưu vâng theo lời của Thiền Sư Hoàng Bá – Hy Vận: “Không chấp vào Phật để cầu; không chấp vào Pháp để cầu; không chấp vào Tăng để cầu, vậy phải cầu thế nào?” Vốn dĩ hình là hình, cao tăng là cao tăng!…

Tay vô sự

Tay vô sự

Thiền là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, ông bày tỏ Phật Pháp trên văn tự bút mực, đó là giết chết chân nghĩa Phật Pháp và chôn vùi tông chỉ của ta, nên ta không xem…

Tiểu sử Tổ Hoàng Bá – Hy Vận Thiền Sư (Thiền Tông Trung Hoa)

Tiểu sử Tổ Hoàng Bá – Hy Vận Thiền Sư (Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Hoàng Bá pháp danh là Hy Vận, quê ở tỉnh Mân (Phước Kiến), Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại quê nhà, sau này thường hoằng pháp tại núi Hoàng Bá nên người sau kính trọng chỉ gọi là Tổ Hoàng Bá.

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất