Browsing: hy lạp

Lịch sử - Văn hóa thế giới
0

Nguồn gốc trường phái nghệ thuật Hy Lạp – Phật Giáo lừng danh này, theo một số học giả, bắt đầu khoảng thế kỷ II Trước TL ở Gandhara, một danh xưng chung chỉ vùng thung lũng hạ lưu sông Kabul, gồm những thành phố quan trọng như Purushapura ở Peshawar, Pushkalavati ở Charsada, và Hadda là nơi mà hai nhà chiêm bái Pháp Hiển và Huyền Trang có ghi chép trong du ký của họ…