Browsing: khác thường

Lịch sử - Văn hóa thế giới
0

Hằng năm, Watkins Books sẽ đưa ra một danh sách liệt kê 100 người được coi là những người còn tại thế, có ảnh hưởng lớn nhất về phương diện tâm linh trên thế giới: List of the 100 Most Spiritually Influential Living People. Đến nay Watkins Magazine đã đưa ra 4 danh sách, tương ứng với 4 năm 2011, 2012, 2013 và 2014…

Chuyện là-lạ
0

Những tờ tiền giấy với mệnh giá khủng khiếp mà giá trị cực kỳ thấp, tờ tiền bị khoét thủng lổ nơi khuôn mặt nhân vật được in trên tiền mà vẫn lưu hành, tiền chỉ phát hành ra cho lấy có mà không có giá trị sử dụng hay in những biểu tượng “kiêng kỵ”; những đồng tiền xu có hình dáng kỳ lạ v.v… quả thực là những đồng tiền khác thường…