Browsing: khâm định việt sử

Việt sử
0

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục được biên soạn theo thể biên niên dựa trên cơ sở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Ký Tục Biên, có tham khảo các sách sử của Trung Quốc cùng các sách sử khác của Việt Nam. Bộ sách được viết theo thể “cương mục” của Chu Hi thời Tống…