Browsing: kinh bát đại nhân giác

Giảng giải kinh điển
0

Hán dịch: Đại Sư An Thế Cao – Giảng: Đại sư Tịnh Vân – Việt dịch: Thích Minh Quang. Kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật Giáo; lại thêm, văn kinh trong sáng, gảy gọn, dễ đi vào lòng người, nên xưa nay rất được các bậc thiền đức coi trọng, truyền bá…