Browsing: kinh lậu

Chuyện vui cười
0

– Chùa nào là chùa lậu?
– Chùa đó đó…
– Lạ nhỉ! lần đầu nghe đến chùa lậu. Vậy là trong đó đọc kinh lậu hay thờ Phật lậu?
– Dạ không phải…