Browsing: lâm đồng

Trại văn chương
0

Trong giờ phút thiêng liêng trước khi về với chư Phật, Hòa Thượng gọi thầy vào dạy bảo. Hòa Thượng phó thác cho thầy 2 việc: Việc thứ nhất là phụng sự Tam Bảo nơi tự viện Vĩnh Minh nầy. Việc thứ hai là chăm lo, giúp đỡ, hổ trợ cho GĐPT trong sinh hoạt và hướng dẫn cho Huynh Trưởng tu học.”…

Hiệp Kỵ GĐPT
0

Ngày 15/7/2014 (19.6.ÂL Giáp Ngọ), lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, là ngày chính kỵ của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Minh – Lê Văn Vinh, Cố Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Viên (nay là Ban Hướng Dẫn GĐPTLâm Đồng) và cũng là ngày Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT Lâm Đồng, Việt Nam…

PHÚT TƯỞNG NIỆM
0

Các con Anh tất bật chuẩn bị gọi xe để đưa Ba đi cấp cứu. Nhưng, tất cả đều đã muộn rồi, không kịp nữa rồi… Lan ơi!… Minh ơi!…Vũ ơi…!!! Trong lúc mọi người vội vã chuẩn bị thì… Anh đã… một mình lặng lẽ thanh thản ra đi!!!…

Sự kiện GĐPT
0

Vào lúc 20 giờ hôm nay 25.8.2013, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang môn hiếu quyến đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Phổ Minh – Trương Công Oai tại Linh Đường dưới sự chứng minh của Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT, sự hiện diện tham dự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng…

1 2