Duyệt theo từ khóa ‘lâm tế’

Chôn sống một chỗ

Chôn sống một chỗ

Việc đánh chưởi trong thiền môn, chúng ta không thể đem quan niệm thế tục mà so sánh được. Bởi vì sự đánh chưởi của Thiền Sư là tiếp tâm, là truyền pháp…

Ý Tổ Sư từ Tây sang

Ý Tổ Sư từ Tây sang

Dùng hương bản đánh người, đó là đem thiền trao cho, cho nên hương bản chính là ý Tổ Sư từ Tây sang rồi. Dùng bồ đoàn đánh, bồ đoàn là vật để lễ bái, đó là dùng tâm phàm để tiếp xúc tâm Phật, cho nên bồ đoàn cũng nói lên ý Tổ Sư từ Tây sang rồi…

Đến hỏi ông ấy

Đến hỏi ông ấy

Thiền Sư Kính Sơn là một trong những vị cổ đức chứng ngộ thiền rất cao, nhưng Ngài thiếu phương tiện quán cơ khải phát người học. Qua tiếng hét của Thiền Sư Lâm Tế, quả thật có đủ công lực phấn phát kẻ điếc người mù…

Đầu cọp sừng dài

Đầu cọp sừng dài

    ĐẦU CỌP SỪNG DÀI Có lần Thiền Sư Hoàng Bá đến nhà bếp, thấy điển tọa (phụ trách nấu cơm) bèn hỏi: – Ông đang làm gì? Điển tọa đáp: – Con đang nấu cơm. – Mỗi ngày nấu bao nhiêu gạo? – Mỗi ngày ăn ba lần, khoảng hai thạch rưỡi. – […]

Diệu dụng của thốt trác

Diệu dụng của thốt trác

Có người nói rằng: “Cơm chưa chín chớ nên giỡ nắp, trứng chưa ấp đủ ngày chớ nên mổ vỏ”. Tức khắc ngay đó là một sanh mạng mới. Huệ Ngung đánh đuổi, chỉ là trứng hóa trong thời gian nở…

Các bài kệ truyền thừa của tông Lâm Tế tại Việt Nam

Các bài kệ truyền thừa của tông Lâm Tế tại Việt Nam

Trong quá trình hình thành và phát triển của Phật Giáo Việt Nam, dòng thiền Lâm Tế đóng một vai trò rất quan trọng. Miền Bắc Việt Nam phần lớn truyền thừa theo dòng Tào Động. Còn miền Trung vào đến miền Nam đều truyền theo tông Lâm Tế…

Tiểu sử Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Khai Phái Lâm Tế Chúc Thánh – Việt Nam)

Tiểu sử Tổ Minh Hải (Sơ Tổ Khai Phái Lâm Tế Chúc Thánh – Việt Nam)

Thiền Sư Minh Hải  thế danh Lương Thế Ân, sinh vào giờ Tuất, ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất (1670), nhằm năm Khang Hy thứ 8 triều nhà Thanh tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tuyền Châu, tỉnh Phước Kiến, Trung Quốc…

Tiểu sử Tổ Lâm Tế – Nghĩa Huyền Thiền Sư (Khai Tổ tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tiểu sử Tổ Lâm Tế – Nghĩa Huyền Thiền Sư (Khai Tổ tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Tổ Sư Lâm Tế họ Hình, sinh năm Đinh Mão (787), niên hiệu Trinh Nguyên thứ 3 triều vua Đường Đức Tông, tại Nam Hoa thuộc Tào Châu (nay là huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông). Thuở nhỏ Ngài đã tỏ ra có chí xuất trần…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất