Browsing: lần cuối

Vườn thơ
0

Gió lên sóng ngập biển đời
Từ nay con đã xa lời ca dao
Mây buồn che khuất trăng sao
Thâm ân muôn một vời cao xa rồi
Cuộc đời từ thuở nằm nôi
Xuân thu mấy chục mẹ ngồi bên con…

Vườn thơ
0

Nghe tin đau nhói rụng rời
Người cha yêu kính đã rời chúng con
Nhật thường hơn chín mươi năm
Cha như một kiếp con tằm nhả tơ
Nuôi con cho đến bây giờ
Đôi chân khô héo đôi bờ vai xuôi…