Browsing: lạy

Vườn thơ
0

Nghe tin đau nhói rụng rời
Người cha yêu kính đã rời chúng con
Nhật thường hơn chín mươi năm
Cha như một kiếp con tằm nhả tơ
Nuôi con cho đến bây giờ
Đôi chân khô héo đôi bờ vai xuôi…