Browsing: lê cao phan

Sử liệu Cố Đoàn Viên
0

Trên lam lộ, đã nhiều năm tôi bước tránh bên đường để anh chị em bước tới, nhưng anh em không bỏ tôi và xưng tán tôi vì sự nghiệp của tôi. Và rồi ra tôi đã hiểu và trả lời một cách rất rõ ràng là ”Việt Nam phải tự hào vì có tổ chức GĐPT mà không đất nước nào có được”…