Browsing: lỗi hẹn

Trại văn chương
0

Vào cái ngày cuối năm – 27 tháng Chạp năm Mậu Thìn (3/2/1989) – nghiệt ngã ấy, chúng em nghe hung tin chị trả thân tứ đại cho đất, nước, gió, lửa mà rời bỏ chúng em mãi mãi!…