Làm chủ cảm xúc và các mối bất hòa

Giải quyết được mối bất hòa từ cảm thức tức làm chủ được cảm xúc, thoát ly khổ đau buồn vui, trạng thái an nhiên tự tại hiện khởi. Bất hòa tự thân được giải tỏa thì ngoại cảnh không thể tác hưởng tâm thức…

Diệt ngay "Lục Tặc" ngoài đời

Phật Quang Đại Từ Điển giải thích: Lục tặc là 6 tên cướp. 6 trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nhờ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm môi giới, cướp đoạt công năng tài pháp, cho nên ví nó như 6 tên giặc cướp…