Mẹ & tô mỳ của một người lạ

(Thương tặng các em Đoàn Sinh Ngành Thiếu) …Đúng lúc đó cô đi qua một quán mỳ, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Cô thèm một tô mỳ lắm nhưng lại không có tiền! Người bán mỳ thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: “Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?” “Nhưng… nhưng cháu không mang theo tiền…”