Browsing: một chút niềm riêng ngày tết

Chuyện đạo
0

Cảm ơn các anh chị Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử và Học Sinh Phật Tử đã đem tới cho chúng tôi thêm một mùa xuân tràn đầy đạo vị sau những tách trà ngày cuối năm thấm đậm nghĩa tình sau trước…