Browsing: ngắm

Trại văn chương
0

Cậu có thấy một dãy sao li ti như cát, trải dài kia không? Đó là dòng sông Ngân Hà. Đó là một dòng Sao trên trời. Mắt nhìn về phương bắc, bên nầy có chòm sao Ngưu. Đó là thằng chăn trâu. Nhìn dòng nước chảy mà học được đạo lý. Nếu mình nhìn chăm chú sẽ thầy ánh sáng sao đi thành một luồng từ Nam ra Bắc như một dòng nước chảy. Như thế là chảy thuận và quần lưu cuối dải bầu trời bạc là biển trời…