Browsing: ngày tháng

Vườn thơ
0

Mẹ ơi lòng mẹ bao dung
Ôm con ôm cả muôn trùng nước non
Mẹ ơi hiếu hạnh chưa tròn
Bâng khuâng ngày tháng lòng con nghẹn ngào
Nhớ về chín chữ cù lao
Ruột đau chín khúc sóng gào biển dâng…