Nghi thức thỉnh Đại Hồng Chung

…Thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong chùa, tháp và ngoài sân, sau đó mới bắt đầu thỉnh chuông. Lưu ý, mỗi lần thỉnh chuông, tiếng chuông vang ngân chấm dứt rồi mới đọc kệ và thỉnh chuông tiếp, không được đọc kệ và thỉnh chuông liên tục…

Thờ Phật cúng Phật – Giảng sư Thích Nguyên Hiền

Pháp thoại “Thờ Phật – Cúng Phật” do Giảng Sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng tại chùa Hải Ấn (chùa Hang), thành phố Nha Trang, Việt Nam ngày 4/4/2017 (8.3.ÂL Đinh Dậu)
Thời lượng: 1g49’23”