Duyệt theo từ khóa ‘ngôn ngữ’

Phật Giáo và ngôn ngữ

Phật Giáo và ngôn ngữ

Đức Phật thuyết giảng cách nay đã hơn 2.500 năm, và có lẽ chúng ta cũng muốn biết là Ngài đã sử dụng ngôn ngữ nào? Tất nhiên là Ngài đã thuyết giảng bằng tiếng mẹ đẻ của Ngài, bằng ngôn ngữ của quê hương Ngài…

Tâm lìa tướng ngôn ngữ

Tâm lìa tướng ngôn ngữ

Tâm, lìa tất cả tướng, lìa tướng văn tự, lìa tướng ngôn ngữ, lìa tất cả tướng của động tác (nhướng mày chớp mắt) và lìa tất cả tướng tâm duyên hư vọng. Tâm thể lìa tất cả tướng ấy, nói có cũng không đúng, nói không cũng sai luôn…

Sự phát triển của Phật Giáo và các nền văn minh ngôn ngữ

Sự phát triển của Phật Giáo và các nền văn minh ngôn ngữ

Phật Giáo đã phát triển như thế nào qua không gian và thời gian? Những loại ngôn ngữ nào đã được dùng để chuyển tải giáo pháp? Thông thường người ta vẫn cho rằng Phật Giáo thích ứng và hội nhập với các nền văn hóa địa phương, nhưng trên thực tế thì có đúng như thế không?…

Tiếng Việt dễ thương qua hai miền Nam-Bắc

Tiếng Việt dễ thương qua hai miền Nam-Bắc

Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ (gọi là kỳ cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi…

Ám thủ ngữ trên thế giới

Ám thủ ngữ trên thế giới

Xin mời các bạn đọc hãy cùng khám phá những cách biểu hiện thái độ và cảm xúc bằng ngón tay, động tác giống nhau mà ý nghĩa khác nhau của một số quốc gia trên thế giới…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ

  • @ Bài đọc nhiều nhất