Duyệt theo từ khóa ‘nguyễn châu’

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới – Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU đảnh lễ thù ân và thăm viếng Lam Viên GĐPT

Pháp Hội Thù Ân II GĐPTVN Trên Thế Giới – Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU đảnh lễ thù ân và thăm viếng Lam Viên GĐPT

Video truyền tải trực tiếp Huynh Trưởng Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới – đảnh lễ thù ân và thăm viếng Lam Viên GĐPT tại Pháp Hội Thù Ân II…

Trọn tình Lam

Trọn tình Lam

Sông núi bao năm vật đổi dời
Tình Lam trong máu chẳng hề vơi
Đôi chân dù mỏi, lòng chưa mỏi
Rạng rỡ Nguyên – Châu giữa đất trời…

  • Chuyên mục

  • Lưu trữ