Browsing: những đốm lửa

Chuyện đạo
4

… Ngọn lửa tuệ giác đã bùng lên trong vòng tròn – vòng tròn bất diệt của Gia Đình Phật Tử Việt Nam – đã xua đi màn đêm và giá lạnh của những tháng ngày giao mùa nơi miền Đông Nam Bộ….