Browsing: nhiệm mầu

Vườn thơ
0

Đừng khắc khoải trần gian hay cõi mộng
Sống một lần với tâm sáng trong veo
Mắt hồn nhiên ngó ong bướm dập dìu
Đời tươi đẹp trong hồn tôi tươi đẹp.
Ôi! Mưa nắng cây đời không khuôn phép.
Trong tình yêu mới có phép nhiệm mầu…