Đại lễ Phật Đản & Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn tại Như Thị Thất

Trong thành phần chứng minh và tham dự buổi lễ chúng tôi nhận thấy nhiều vị Tôn Túc Tăng-già Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam; quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội), các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định cùng một số Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT các đơn vị phụ cận Saigon – Gia Định…