Thiền Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo

Tỉnh thức để thấy Niết-bàn, hay tỉnh thức để thấy Thượng đế, tùy theo khả năng và trình độ nhận thức về nhân sinh và thế giới mà định hướng cho mục đích. Đã biết chắc mục đích, thì không có thực hành nào có thể gây nhiễu được đức tin và định hướng của mình…

Ý nghĩa Kinh Hành Niệm Phật

Kinh hành không phải là đi nghêu ngao. Đó là một pháp tu mang ý nghĩa quan trọng. Tuy pháp Kinh Hành Niệm Phật xem có vẻ đơn giản, nhưng sự hành trì đúng pháp chỉ vài lần phải mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho thâm tâm…

Trại Tuyết Sơn: Niệm Phật

Các em đến với Đoàn việc trước nhất là các em phải thực hành điều luật thứ nhất: EM TƯỞNG NHỚ PHẬT. Do đó, các anh chị trưởng đầu tiên là hướng dẫn các em gần với Đức Phật. Vì đức phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, vì sự tưởng nhớ Ngài nên các em phải làm những gì để tưởng nhớ Phật thì việc đầu tiên là phải biết niệm Phật, trước khi niệm cần phải biết rõ ý nghĩa phương pháp niệm…