Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO TỔNG VỤ THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG   QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   Chương mở đầu Sứ Mệnh Huynh Trưởng – Nghĩ rằng trong một đoàn thể, các cán bộ điều khiển đóng vai trò nòng cốt và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. – Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh…

Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam

TVGĐPT – Mục lục trong chuyên đề này: 1. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam bản hiện hành (1973). 2. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh (1967). 3. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản ban hành đầu tiên (1964). 4. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Âu Châu. 5. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. 6. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. 7. Nội Quy…