Browsing: oanh vũ

Chuyện vui cười
0

Không thiếu những Anh, Chị Trưởng – kiểu “Thiền Sư”, “Bác Học” nhưng tri kiến chưa thấu đáo; đi sinh hoạt chuẩn bị bài giảng, chuyện kể không kỷ lưỡng – cho rằng các em không biết nên khi gặp câu hỏi “bí” bèn trả lời bừa, trả lời ẩu cho xong chuyện để lấp liếm, che dấu cái “chưa biết” của mình…

PHÚT TƯỞNG NIỆM
3

Nguyên nhân tai nạn càng khiến thân bằng quyến thuộc và làng trên xóm dưới đều mũi lòng thương cảm. Các em theo ông ngoại đi bón phân vô cơ trên rẫy, khi sắp đến giờ nghỉ, 3 chị em đưa nhau đi rửa tay, ông ngoại còn ráng làm thêm vài phút. Trong lúc rửa ráy, 2 em trượt chân xuống hố nước nhân tạo đào dùng để tưới cây trong mùa khô…

Luận văn - Tham luận
0

Tất nhiên những điều tôi nói đều đúng, đều chính xác cả, không sai chút nào nhưng thật ra nó chỉ đúng về mặt ngọn mà chưa đúng hẳn về mặt gốc. Nó chỉ đúng về phía chúng ta, còn về phía các em thì chúng ta còn xa cách lắm, chúng ta vẫn còn là người ngoại cuộc đối với tâm hồn các em…